LOBELIA ERINUS


Bitki boyu 10cm’dir. Çimlenme esnasında 12-14 saatlik uzun gün uygulamaları, çiçeklenme süresini kısaltır. Düşük sıcaklıklara dayanıklı değildir.

Ekim zamanı  Ocak-Mart
Gelişme Zamanı 10-14 hafta
Çimlenme  4-7 gün 21-24°C sıcaklık uygundur. Çimlenmek için ışığa ihtiyaç duyar.
EC Düşük derece tuzluluk ister.
Nem  Nemli ortamlar uygundur.
Tohum ekildikten sonra aşırı güneşli ve gölgeli ortamlarda tutmak uygun değildir.
Tohum Kapağı Tohum kapağı oluşturulmaz.
Gelişim Sıcaklığı Gelişimi esnasında, 12-21°C dışarı sıcaklıkları uygundur.
PH 5,0-5,8