MELAMPODIUM PALUDOSUM


Bitki boyu 25cm’dir. Çiçek çapları 4 cm çapında olup yayılıcı olarak gelişir. Bahçe ve bordür bitkisi olarak yararlanılabilir.  

Ekim zamanı  Şubat-Mayıs
Gelişme Zamanı 12-14 hafta
Çimlenme  7-10 gün 20°C sıcaklık uygundur. Çimlenme için ışığa ihtiyaç duyar.
EC Düşük derece tuzluluk ister.
Nem  Nemli ortamlar uygundur.
Tohum Kapağı Tohum kapağı oluşturulur.
Gelişim Sıcaklığı 16-18°C sıcaklıklar gelişim için uygun olup, düşük sıcaklıklar üretim periyodunu uzatır.
Gelişim tamamlandıktan sonra sıcaklık 12-14°C’e olmalıdır.
Bitki 10°C’nin altındaki sıcaklıklara dayanıklı değildir.
PH 5,2-6,2