PETUNIA DOUBLE


Bitki boyu 25 cm’dir. Hastalıklara karşı hassastır.İyi dallanma gözükür.Çiçekleri iri’dir. 

Ekim zamanı  Ocak-Mart
Gelişme Zamanı 10-12 hafta
Çimlenme  18-20 °C 14-20gün arası çimlenir.
EC Düşük derece tuzluluk oranları uygundur.
Nem  Nem oranı yüksek olmalıdır.
Tohum Kapağı Tohumun nem oranını koruyabilmek içi kapak oluşturulur.
Gelişim Sıcaklığı 10-14 °C
PH 5,8-6,2