GAILLARDIA X GRANDIFLORA(ÇOK YILLIK)


Bir yada çok yıllık bitkilerdir.dikine gelişen sürgünleri çok dallı ve ince yapılıdır.Gri-yeşil renkli ve çok parçalı yapraklarının kenarları düz ve dişlidir.Tek yada çiftli olarak bol sayıda çiçekleri, 5 cm genişlikte çiçek tablası oluşturur. 

Ekim zamanı  Mart-Nisan
Gelişme Zamanı 12-15 hafta
Çimlenme  21-24°C’de çimlenir.
EC 0.5 düzeyinde olmalıdır.
Çimlenmeden hemen sonra 0.5-0.75 düzeyinde olabilir.
Nem  Şaşırtmadan sonrada nem oranı azaltılmaya devam edilir.
Gelişim döneminde kuru ortam sağlanır.
Güçlü bitki sağlamak amacıyla kesinlikle kuru bir ortam sağlanmalıdır.
Fazla nem, az ışık zayıf ve dayanıksız gelişime neden olur.
Tohum Kapağı Tohum kapağı hafif yapılır.
Gelişim Sıcaklığı 18-21ºC’de şaşırtma gerçekleşir.
Daha sonra sıcaklık düşürülerek 13-18°C’de gelişim sürdürülür.
PH  5,8-6,8