ALYSSUM MARITIMUM


Bitki boyu 5-10cm’dir. Ülkemizde daha çok örtü bitkisi olarak çiçek parterlerinde kullanılan Alyssumbitkisi, kışı ılık geçen iklimlerde bir yıldan fazla da dayanabilir. Bahçe performansı ve çiçek kalitesi olukça iyidir.

Ekim zamanı  Mart-Ağustos
Gelişme Zamanı 8-9 hafta
Çimlenme  Çimlenme için 25-27°C’de ışıklı, nemli ortamlar uygundur. Çimlenme aşamasında
18°C’den düşük sıcaklıklar çimlenme süresinin 3 hafta uzamasına neden olur.
EC Tuzluluk, çok düşük oranlarda olmalıdır.
Nem  Nemli topraklar gelişimi için uygundur. Toprağın ıslak veya aşırı kuru olmamasına dikkat edilmelidir.
Tohum Kapağı Tohum kapağı oluşturulmaz.
Gelişim Sıcaklığı
Aşırı güneş altında veya gölgede bırakmak gelişimi için uygun değildir. Gelişiminde gündüz 13-15 °C, gece 10-12 °C sıcaklık ister.
–2 °C’den düşük sıcaklıklar gelişimi durdurur. Yüksek sıcaklıklar gelişimi yavaşlatır.
PH 5,5-6,2